ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY DAMEDIS, s.r.o.