VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE FIRMY Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.