VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE FIRMY EVECO Brno, s.r.o.