VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE FIRMY NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.