PERIODICKÉ ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY PINYA s.r.o.