PERIODICKÉ ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY V4 management s.r.o.