VZOR_PERIODICKÉ ŠKOLENÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE