VZOR_PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO EXTERNÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB PRACUJÍCÍCH NA PRACOVIŠTI SPOLEČNOSTI