Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Cíle firemní politiky v oblasti BOZP
 • Základní legislativní povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Směrnice pro kontrolní činnost
 • Kategorizace prací
 • Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
 • Směrnice OOPP, poskytování hygienických prostředků a ochranných nápojů
 • Osnovy školení zaměstnanců
 • Směrnice pro zajištění pracovnělékařské péče
 • Směrnice pro řešení pracovních úrazů
 • Směrnice pro zajištění první pomoci
 • Směrnice pro zaměstnávání mladistvých, žen a těhotných žen
 • Směrnice pro práci s nebezpečnými chemickými látkami
 • Ostatní směrnice dle typu provozu
 • Plány revizí kontrol, školení, údržby a úklidu
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy pro provoz skladového hospodářství
 • Provozní řád skladu
 • Provozní řád kotelny
 • Dopravně provozní řád
 • Návody, Pasporty
 • Ostatní předpisy dle typu provozu
 • Vstupní školení zaměstnanců
 • Základní školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení řidičů referentů
 • Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Školení bezpečného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • Školení pro vyhrazená technická zařízení
 • Školení speciální (křovinořez, pila…)
 • Poradenství v oblasti BOZP
 • Roční prověrka
 • Aktualizace dokumentace
 • Evidenční listy přidělených OOPP, hygienických a čisticích prostředků a ochranných nápojů
 • Bezpečnostní karty výrobků a zařízení

Jsme na vaší straně v případě problémů

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.