Diisokyanáty. Už je to tady.

Bez publicity se k nám připlížila nová povinnost pro některé zaměstnavatele a také pro dodavatele produktů obsahujících diisokyanáty.

Kde jsou obsaženy diisokyanáty ve výrobcích, které používáte, zjistíte podle bezpečnostních listů. Většinou se jedná o pěny a lepidla. Nebo zavolejte.

Odkud se to bere? Nařízení EU 2020/1149. Nebezpečí, které z toho vyplývá pro lidské zdraví není zcela podcenitelné.

Od 24.8.2023 nesmí zaměstnanci používat bez zvláštního školení výrobky, které obahují více jak 0,1% hmotnostních diisokyanátů.

Nebezpečí pro zaměstnavatele spočívá v tom, že zaměstnanec, který nebyl proškolen, může požadovat náhradu za újmu na zdraví i v případě, že je používá souběžně mimo zaměstnání např. v nevětraných místnostech nebo nepouřívá OOPP. Těžko mu to dokážete.

Dodavatelé, kteří prodávají výrobky obsahující větší než povolené množství látky by měli vědět a zajistit podklady pro školení (jak již má třeba SIKA na svých webových stránkách) a opatřit prodávané výrobky tímto textem: “Ode dne 24.8.2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava” V případě, že výrobky přeprodáváte a dosud na nich není upozornění, vztahuje se odpovědnost na vás, dodavatele.

Kdo má školit není popravdě řečeno z textu nařízení EU příliš zřejmé. Nejméně diskutabilní je asi školení poskytnuté osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (bezpečák) podle bezpečnostních listů a podkladů, který mu poskytne.