Environment

  • Havarijní plány
  • Provozní řády provozu ČOV
  • Provozní řády provozu ZZO
  • Identifikační listy nebezpečného odpadu
  • Evidence odpadů
  • Evidence spotřeby vody
  • Hlášení do ISPOP
  • Pravidelné kontroly
  • Poradenská činnost

Všechny služby

Naše pomoc pro vás může být zásadní.

Neutíkejte z boje, nenecháme vás padnout.

Svěřte nám své bezpečí. 🙂

Jsme na vaší straně v případě problémů

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.