Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dokumentace BOZP je složena z jednotlivých směrnic, chcete-li předpisů , kterými zaměstnavatel na základě místních podmínek aplikuje nařízení zákona na míru své firmy a seznamuje s nimi vedoucí zaměstnance a zaměstnance. Hmotnost předané dokumentace nemá ani minimální vliv na vaše bezpečí. Naopak, v případě problému budete vy obhajovat, zda jste splnili podmínku zákoníku práce, informace poskytnout ve srozumitelné formě. A mezi námi, dokumentace uložená ve skříni se kterou jste se neseznámili vy ani zaměstnanci je úplně a úplně na nic.

Příklady nejběžnějších směrnic, které pro vás rádi vyhotovíme.

 • Základní legislativní povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Směrnice pro kontrolní činnost
 • Kategorizace prací
 • Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik
 • Směrnice OOPP, poskytování hygienických prostředků a ochranných nápojů
 • Osnovy školení zaměstnanců
 • Směrnice pro zajištění pracovnělékařské péče
 • Směrnice pro řešení pracovních úrazů
 • Směrnice pro zajištění první pomoci
 • Směrnice pro zaměstnávání mladistvých, žen a těhotných žen
 • Směrnice pro práci s nebezpečnými chemickými látkami
 • Plány revizí kontrol, školení, údržby a úklidu

Místní provozní bezpečnostní předpisy musí mít zaměstnavatel zpracovány pro činnosti u kterých je to legislativou požadováno a třeba i v případě, že váš starý stroj prostě nemá návod. S předpisy musí být zaměstnanci seznámeni srozumitelnou formou. Třiceti stránkový předpis o bezpečném provozu kotelny je k ničemu. Osmdesáti stránkový předpis je nebezpečí pro zbytky lesů. Rádi vám zpracujeme účelný předpis v českém, nikoli “bezpečáckém” jazyce.

 • Provozní řád plynového zařízení
 • Provozní řád tlakových nádob
 • Provozní řád skladu
 • Provozní řád kotelny
 • Dopravně provozní řád
 • Návody, Pasporty
 • Ostatní předpisy dle typu provozu

Jaké je nejdůležitější školení? Přece to vstupní. Periodická školení také nelze podceňovat, ale to vstupní je rozhodující. Zaměstnavatel tak chrání především sebe a své vedoucí zaměstnance. O periodách školení rozhoduje legislativa, v některých případech pak zaměstnavatel. Pokud vám někdo řekl, že školení řidičů vozíků musí být každý rok, prostě mu nevěřte. Pokud děláte školení “referentů” s autoškolou, prověřte si osnovu. Školení totiž není jen o vyhlášce silničního provozu. A vlastně je dost pochybností o tom, zda je to školení povinné. Nicméně znovu si osvědčit předpisy není na škodu.

Příklady školení u kterých rozhoduje o periodě zaměstnavatel a my vám je v té periodě uděláme.

 • Vstupní školení zaměstnanců 
 • Základní školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení řidičů používajících vozidlo do 3,5 t k pracovním účelům (referenti)
 • Školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Školení pro bezpečnou práci s motorovou pilou
 • Školení hygienického minima
 • Školení pro práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Zprostředkujeme i ostatní školení (zajistíme a domluvíme termín):

 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Školení obsluhy stavebních a jim podobných strojů a vysvětlíme jak to je z neexistující povinností školení strojníků
 • Školení obsluhy plynových zařízení a poradíme kdy se nemusí dělat
 • Školení obsluhy VZV  včetně informací jak často a jak na nic jsou průkazky
 • Školení vazačů a jeřábníků i s vysvětlením, kdy je musíta zajistit
 • Školení pro používání přípravků na očetřování rostlin – to vám snad jen pošleme odkaz na poskytovatele a vysvětlíme jaký je rozdíl mezi školením kategorie I. a II.
 • Školení obsluhy pracovních plošin
 • Školení obsluhy kotelen (kotelníků) a rovnou vám řekneme jestli vůbec máte kotelnu

Každý to chce jinak. Někdo si nejraději dělá vše sám a někdo jiný ne. Česká představa o zajišťování BOZP prezentovaná zákoníkem práce je celkem pokroková a osvícená. Horší je to s tvrdošíjným prosazováním povinností, která zákon vůbec nezná a tragédie je to v revizích, kontrolách vyhrazených technických zařízení. A tak vám nabízíme základní přehled o vašich povinnostech zajištěním:

 • Poradenství v oblasti BOZP (povinné máte-li nad 25 zaměstnanců)
 • Provedením prověrek BOZP (zákonná povinost zaměstnavatele)
 • Auditů (nepovinné ale účelné, v budoucnu ušetříte a budete koukat) 

Naše pomoc pro vás může být zásadní.

Neutíkejte z boje, nenecháme vás padnout.

Svěřte nám své bezpečí. 🙂

Jsme na vaší straně v případě problémů

Průšvih je nedílnou součástí života. Průšvih, když se někdo zabije, zraní nebo když něco shoří je velký průšvih. Vždy vám zkusíme pomoci.