O NÁS

NAŠE SPOLEČNOST SE ZABÝVÁ PORADENSTVÍM V OBLASTECH, BEZ KTERÝCH SE ŽÁDNÁ FIRMA NEOBEJDE

Počátky naší firmy se datují do roku 2013. Napřed jako skupina OSVČ, nyní jako s.r.o. Deset let je za námi! 

Vždy jsme chtěli jít jinou cestou než ostatní, získat klienty bez strašení kontrolami ze strany státního dozoru, získat jejich důvěru a vysvětlit jim, kdy je nutné opravdu něco dělat a kdy je naopak riziko minimální. Prostě pomáhat.

Pomalu z nás vyrostla firma, kde nám prostor poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podobě jak ji poskytují jiné firmy, začal být těsný. Přidali jsme požární ochranu, environment, facility management a úspěšně se potýkáme s přeměnou zastaralých směrnic pro řízení integrovaných systémů.

Zároveň dobrý technik BOZP a PO se dnes hledá těžko. Navíc technik, který má zkušenosti pouze z jedné firmy nebo je nováček, vám nezajistí takový přehled jako technik, který zná prostředí desítek firem. A to vám můžeme zajistit my 🙂

Proto vám nabízíme kromě kompletního zajištění všech zákonných povinností i spolupráci na zkrácený pracovní úvazek. V rámci svého působení u vás na např. jeden rok jsme schopni vám zajistit a vychovat technika BOZP a  PO “na míru” včetně jeho odborné přípravy a zajištění zkoušek.

Víme, že většina rozsáhlých společností hledají “svého technika”, ale trh bohužel v současnosti nedisponuje zkušenými a kvalitními poskytovateli BOZP, natož jednotlivými techniky.

A tak jdeme dál svojí cestou. Budeme rádi pokud  se přidáte.

Řídíme se etickým kodexem

 

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.

Specializujeme se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a v souvislosti s povinnostmi, které tyto oblasti zahrnují, dále zajišťujeme pracovnělékařskou péči, revize hasicích přístrojů, hydrantů, kontroly a školení pro obsluhu zdvihacích zařízení, plynových a elektrických zařízení, instalací a spotřebičů a mnoho dalších. Výčet námi poskytovaných služeb najdete v sekci SLUŽBY.

V současnosti jsme spolehlivým partnerem více než 200 firem.

Klademe si za cíl plnit požadavky našich zákazníků a jednáme vždy v souladu s etikou.

Jsme spolehlivým partnerem více než 200 firem