O NÁS

Naše společnost se zabývá poradenstvím v oblastech, bez kterých se žádná profesionálně vedená firma neobejde. 

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.

Specializujeme se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a v souvislosti s povinnostmi, které tyto oblasti zahrnují, dále zajišťujeme pracovnělékařskou péči, revize hasicích přístrojů, hydrantů, kontroly a školení pro obsluhu zdvihacích zařízení, plynových a elektrických zařízení, instalací a spotřebičů a mnoho dalších. Výčet námi poskytovaných služeb najdete v sekci SLUŽBY.

V současnosti jsme spolehlivým partnerem více než 200 firem.

Klademe si za cíl plnit požadavky našich zákazníků a jednáme vždy v souladu s etikou.

Řídíme se etickým kodexem