Požární ochrana

 • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární řády
 • Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky
 • Směrnice pro práci s požárním nebezpečím
 • Dokumentace zdolávání požárů atd.
 • Školení PO pro vedoucí i zaměstnance
 • Školení preventivních požárních hlídek
 • Školení preventisty PO
 • Provedení preventivní požární prohlídky
 • Poradenská činnost
 • Provedení preventivní požární prohlídky
 • Poradenská činnost

Všechny služby

Naše pomoc pro vás může být zásadní.

Neutíkejte z boje, nenecháme vás padnout.

Svěřte nám své bezpečí. 🙂

Jsme na vaší straně v případě problémů

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.