Stavební firmyPro stavební firmy

VYZKOUŠEJTE

plus

Vše od jednoho dodavatele a obrovský rozsah služeb

Okamžitý přehled o stavu správy agendy

Vše na jednom místě na našem webu ve vaší klientské sekci

Maximum agendy vedené elektronicky

Vždy dostupné kopie dokumentů 

Evidence závad z revizí a ostatních kontrol, kontrola jejich odstranění

Na produktu plus pracujeme 10 let

Poskytneme služby koordinátora BOZP na stanovišti.

E-learning

Máme pro vás produkt, který je pohodlný. E-learning využíváme pouze tam, kde je to legislativně možné a organizačně vhodné.

Vše zorganizujeme a zajistíme v požadovaných termínech, zajistíme evidenci závad, pomůžeme s jejich odstraněním.

 • Lékařská péče  (prohlídky, dohled)
 • Vstupní školení a zácvik zaměstnance
 • Školení a odborné přípravky včetně práce s rostlinnými přípravky
 • Evidence přidělení OOPP
 • Řešení úrazů a nemocí z povolání
 • Příprava na havarijní situace
 • Revize tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení
 • Servis. plynových zařízení
 • Evidence ISPOP

Zpracujeme a aktualizujeme:

 • Kompletní dokumentaci BOZP
 • Kompletní dokumentaci PO
 • Havarijní plány 
 • Provozní řády posklizňových linek, sil a dopravníků
 • Řešení úrazů a nemocí z povolání
 • Směrnice a návody dle vaší potřeby

3 pilíře pro vaší ochranu

 1. Jsme s vámi
  Vždy jsme s vámi ve spojení, máte-li problém, my máme čas
 2. Jsme v obraze
  Víme jak to u vás chodí, máme přehled o vašich slabinách a jsme připraveni vás nedat
 3. Rozlišujeme hrozící rizika
  Analyzujeme rizika, která vám hrozí, víme, co vám hrozí a nabízíme přiměřená řešení