Revize a kontroly

 • Servis kotlů
 • Kontrola plynového zařízení
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny
 • Zpracování provozního řádu kotelny
 • Školení obsluhy nízkotlakých kotelen
 • Revize, inspekce a kontroly
 • Zpracování směrnice „Systém bezpečné práce“
 • Školení jeřábníků a vazačů
  Kontrola vázacích prostředků
 • Kontrola provozuschopnosti EPS
 • Kontrola provozuschopnosti požárních čidel
 • Kontrola provozuschopnosti nouzového a panikového osvětlení
 • Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů
  (protipožární klapky, ucpávky, dveře, okna, roletová vrata)
 • Kontrola provozuschopnosti ostatních požárně bezpečnostních zařízení (suchovody)
 • Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů
 • Kontrola provozuschopnosti zásobování požární vodou (hydranty)
 • Provozní revize, revize a tlaková zkouška nádob
 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Technické kontroly VZV a ostatní mechanizace
 • Školení na všechny typy mechanizací

Všechny služby

Naše pomoc pro vás může být zásadní.

Neutíkejte z boje, nenecháme vás padnout.

Svěřte nám své bezpečí. 🙂

Jsme na vaší straně v případě problémů

Při poskytování poradenství se řídíme povinnostmi danými zaměstnavatelům platnou legislativou, normami ISO a požadavky klientů.