Vstupní školení zaměstnavatele

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCE

VYZKOUŠEJTE

plus

 Balíček povinností při nástupu nového zaměstnance.

Přijetí nového zaměstnance není pouze podpis pracovní smlouvy a školení BOZP .

Běžný postup, který používá 90% firem nestačí. Pokud je nesprávný postup odhalen, je to téměř vždy až později, někdy i po mnoha letech, při řešení pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.

Součástí balíčku je kontrola řádného plnění všech povinností zaměstnavatele v požadovaných termínech a certifikát plnění podmínek.

Zorganizujeme a zajistíme přípravu a dohled nad řádným přijetím vašeho zaměstnance do pracovního poměru.

Na produktu plus pracujeme 10 let

Vstupní balíček nového zaměstnance obsahuje:

  • Vyplněné formuláře pro odeslání zaměstnance na lékařskou pracovní prohlídku.
  • Kontrolu posudku o způsobilosti.
  • Plán zaškolení zaměsstnance dle pracovní pozice v souladu s požadavky legislativy.
  • Vstupní e-learningové školení na míru dle pracovní pozice, kterou bude zaměstnanec získávat.
  • Dokumentace školení, zácviku a odborné přípravy zaměstnance.
  • Kontrolu odpovídajícího vybavení zaměstnance OOPP a zavedení e-karty OOPP

Proč je to tak důležité?

Jen málokdy inspekce práce kontroluje datum a kvalitu plnění vstupních školení a odborné přípravy.

Při posuzování pracovního úrazu nebo nemoci z povolání však vždy!

Datum vstupní lékařské prohlídky a její výsledek, sepsání pracovní smlouvy, přidělení OOPP a provedení vstupního školení a zácviku zaměstnance pro konkrétní práci získá na důležitosti až někdy….

A v tom je to zákeřné.

3 pilíře pro vaší ochranu

 

  1. ŘÁDNÁ PRACOVNÍ SMLOUVA
  2. VSTUPNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
  3. PROVEDENÉ ANALÝZI RIZIK A URČENÍ POTŘEBNÝCH ŠKOLENÍ, ODBORNÝCH PŘÍPRAV, POSKYTNUTÍ OOPP A ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK PRO OCHRANU ZDRAVÍ A ŽIVOTA, VEDOUCÍ KE ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE VYKONÁVAT SJEDNANOU PRÁCI