interní audit

JAKÝ AUDIT A PROČ AUDIT?

To je otázka, která vyžaduje odpověď.

Zdravotní rizika zaměstnanců, rizika požáru, neshod s legislativou a z toho vyplývající omezení výroby,
výpadky v pracovním nasazení zaměstnanců, náklady na opravy, náklady na revize, dlouhé
odstraňování závad z kontrol, nejisté řízení na základě pocitů. To vše se dá vyhodnotit a vyjádřit čísly
jen pokud se systém důkladně rozebere. Do šroubku. Kdo by ale chtěl rozebírat něco co funguje?
Nikdo? Tak proč to půl civilizovaného světa dělá?

Určitě nehrajeme na strunu vašeho strachu. Pokud to nějak šlo doteď, je pravděpodobné, že to půjde dál, procento průšvihu není zas tak velké. Audit by měl spíše vyjadřovat váš zájem o ostatní osoby a přirozenou zvědavost jestli „to nejde vylepšit“. A teprve na základě výsledků si říci, audit „už nikdy“ nebo „aha!“. Obě dvě varianty mohou nastat, většinou však, při záporném vyjádření klienta, jde o subjektivní pocit. Prostě to nechci a tak to odmítám. A takové audity ani nechceme dělat.

Co přesně očekávat od auditu?

Audit vždy odstraní těžce viditelná nebo i neviditelná rizika a uspoří budoucí náklady. Hodně se dovíte o vlastní společnosti. Za tím si stojíme. Nebudou-li výsledky, nechceme odměnu.

Co můžeme v rámci auditu rozebrat do šroubku?

Kontrola podmínek pro zabezpečení pracovních a hygienických potřeb zaměstnanců:

 •  plnění legislativních povinností – wc, sprchy, odpočívárny, sušárny, úschovny kol
 •  poskytování ochranných nápojů a dodržování podmínek pro zajištění pitného režimu
 • poskytování prostředků na údržbu OOPP nebo řešení údržby OOPP
 • hodnocení obsahu a správnosti dokumentu zaměstnavatele – poskytování hygienických a
  dezinfekčních prostředků, poskytování ochranných nápojů
 •  hodnocení obsahu směrnice pro práce těhotných žen, mladistvých atd.
 • hodnocení stravovacího zařízení a shody s podmínkami legislativy (kuchyně, jídelna, výdejna)

Kontrola plnění legislativních povinností zaměstnavatele k zaměstnancům v rámci HR:

 • kontrola pracovních smluv a plnění legislativních náležitostí
 • kontrola pracovního řádu nebo popisů pracovní činnosti
 • kontrola poskytování příplatků, bezpečnostních přestávek, evidence rizikových prací
 • kontrola dodržování povolené délky pracovní doby, dodržování doby odpočinku a odpočinku
  mezi směnami
 • odesílání zaměstnanců na služební cesty, využívání služebních i vlastních vozidel
 • druhy směnnosti a správnost postupu při jejich zajištění

Kontrola plnění podmínek pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLaS):

 • dostupnost bezpečnostních listů pro zaměstnance
 • aktuální znění bezpečnostních listů
 • aplikace dat z bezpečnostních listů na zajištění
  • druhu a množství OOPP
  • druhu a množství havarijních prostředků, případně na zpracování havarijního plánu
  • kategorizaci prací a vyhodnocení rizik
  • podmínek pro lékařské kontroly zaměstnanců
  • požadavků na pracoviště

Co očekáváme my?

Peníze za odvedenou službu, dobrý pocit, že umíme a že si toho naši klienti váží. A šanci, že si nás necháte jako poradce.

Rozhodující je rozsah auditu a výstup z auditu. Snad jsme vás přesvědčili, že v tomto množství témat se naleznou chyby, možné lepší řešení organizace některých činností a i úspory.

Protože nás to baví, budeme se na vás těšit.