Koordinátor BOZP na stavbě, i to umíme.

Kdo je koordinátor BOZP a na co ho mohu potřebovat? Stručně řečeno jde o funkci, která byla převzata z německého stavebního pořádku. Koordinátor je osoba, která má na starosti všechny zúčastněné dodavatele na stavbě a je velkým dílem odpovědná za bezpečnost práce.

A kdy ho potřebujete? Výklad legislativy je trochu kostrbatý, zjednodušeně se to dá uvést na příkladu. Koordinátor je povinný, pokud stavba o deseti zúčastněných osobách a více jak dvou dodavatelích trvá déle než 50 dní. Je to zjednodušený výklad, lze najít výjimky kdy ani v tomto případě není potřeba koordinátora mít.

Tak se nás klidně zeptejte.