Osvědčení

O získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP