Služby

Naše služby

Specializujeme se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a v souvislosti s povinnostmi, které tyto oblasti zahrnují, dále zajišťujeme pracovnělékařskou péči, revize hasicích přístrojů, hydrantů, kontroly a školení pro obsluhu zdvihacích zařízení, plynových a elektrických zařízení, instalací a spotřebičů a mnoho dalších.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a koordinátor BOZP

Požární ochrana

Hasicí přístroje, hydranty a požárně bezpečnostní zařízení

Zdvihací zařízení

Plynová & elektrická Zařízení a spotřebiče

Technická zařízení

TLAKOVÉ NÁDOBY

JEŘÁBNÍCI, VAZAČI