starostky

STAROSTKY

NABÍZÍME SLUŽBY PŘÍMO PRO VÁS

CO NABÍZÍME

Naše nabídka zahrnuje komplexní zajištění plnění všech legislativních povinností, které se týkají vašich zaměstnanců a osob pohybujících se v objektech vlastněných obcí. Díky našim službám získáte také dokonalý a jednoduchý přehled o plnění všech povinností.

Známe vás!

Ze zkušeností víme, že obce nejsou v této oblasti dobře zabezpečeny a informace o povinnostech nejsou ze strany státu ani ze strany externích poskytovatelů pro starosty obcí vždy srozumitelné. Takže si je (v lepším případě máte-li čas) hledáte sama. A to má háček. Požadavky jsou jednoduché, ale je jich moc. 

 

Pokud si najdete čas vyzkoušejte si náš test, snadno si odvodíte, zda můžete využít našich služeb nebo zda máte potřebné znalosti a zvládnete to sama.

CO ZÍSKÁTE

  1. Komplexní zajištění plnění povinností: Postaráme se o všechny aspekty související s odpovědností za zaměstnance a obecní majetek tak, abyste měly jistotu, že je vše správně a úplně splněno. 
  2. Srozumitelné informace: Poskytneme vám jasné a srozumitelné informace o legislativních požadavcích, které se týkají vaší obce, ať už jde o zaměstnance, nebo majetek nebo životní prostředí. 
  3. Odborná pomoc a podpora: Naši odborníci vám budou k dispozici pro jakékoliv dotazy nebo problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním povinností.
  4. Úspora času a námahy: Osvobodíme vás od administrativních úkonů a umožníme vám, věnovat se ostatním záležitostem obce.
Screenshot 2023-08-01 at 11.11.01

OVĚŘTE SI SVÉ ZNALOSTI

Řídíme se etickým kodexem