WHISTLEBLOWING

Chráníme oznamovatele

CO JE TO WHISTLEBLOWING?

Whistleblowing je činnost osoby, často zaměstnance, odhalující informace o činnosti v rámci soukromé nebo veřejné organizace, která je považována za nezákonnou, nemorální, nebezpečnou nebo podvodnou. Oznamovatelé mohou ke sdělování informací nebo obvinění využívat různé interní nebo externí kanály.

V čem vám můžeme pomoct?

Dokážeme vám zařídit externí kanál na který se mohou informátoři obracet v případě nezákonných, nemorálních nebo nebezpečných aktivit. Vše navíc nařídíme co nejrychleji a tak aby jste měli co nejmenší starosti.

Brainstorming people with smartphone, character. Flat cartoon illustration vector design.

PROČ ŘEŠIT WHISTLEBLOWING?

  1. Pro splnění legistlativy je nutné se věnovat i zákonu o whistleblowingu – od 15.12.2023 vejde v platnost zákon o whistleblowingu, platící pro společnosti, které mají více než 50 zaměstnanců
  2. Pro ochranu oznamovatele – je důležité chránit zaměstnance před následky oznámení problematické události a tím zlepšovat kvalitu pracoviště pro zaměstnance
  3.  Pro příjemnější prostředí pro zaměstnance – zaměstnanci se budou cítit ve větším bezpečí, když budou mít místo kam se obrátit

Řídíme se etickým kodexem