Diisokyanáty

Máte zajištěné legislativní povinnosti?

CO JSOU DIISOKYANÁTY

Diisokyanáty jsou chemické látky, které se používají především k výrobě různých polyuretanových výrobků, jako jsou např. pěny, lepidla, tmely, elastmery, barvy a nátěrové hmoty. Manipuluje se s nimi v celé řadě odvětví.

CO musíte mít zajištěné?

Od 24. Srpna 2023 je zakázáno používat látky, které mají koncentraci diisokyanátů jednotlivých nebo dohromady nad 0,1%. Osoby které budou používat látka obsahující diisokyanáty pod 0,1% musí být řádně proškoleny a poučeny.

Brainstorming people with smartphone, character. Flat cartoon illustration vector design.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Stačí zavolat nebo napsat na email a nemusíte se už o nic starat! Dojedeme k vám proškolíme řádně všechny zaměstnance u kterých je školení nutné, předáme doklady o zaškolení a máte vše vyřízeno!

Řídíme se etickým kodexem